Zadání: Dobrý den Danieli, chtěl bych vyzdobit mé masážní studio
fotoobrazem s nějakým přírodním motivem.


Průběh realizace: předložení několika variant

......

......

......


Realizace: