Zadání: Dobrý den Danieli, chtěla bych tuto moji amatérskou fotografii upravit
a udělat lesklé fotografie 30 x 20 cm.


Průběh realizace: předložení několika návrhů na výběr.

......

......


Realizace: