Zadání: Dobrý den Danieli, chtěli bychom vyzdobit zasedací místnost naší firmy fotoobrazy na plátně.


Průběh realizace: předložení několika návrhů na výběr.

......

......

......

......


Realizace: