Zadání: Dobrý den Danieli, chtěli bychom zrestaurovat naši rodinnou památku - starou fotografii prarodičů.


Realizace: